ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ    Yıl: 2022   Sayı: 16

Esra DOBRUCALI , İsmail Hakkı DEMİR
1- İNŞAAT PROJE SÜRESİNİN YAPAY ZEKA İLE BELİRLENMESİ

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.4
  Özet   Tam Metin
0
Esra DOBRUCALI, İsmail Hakkı DEMİR
2- BİNA MALİYETİNİN TAHMİNİ İÇİN GEN İFADELİ PROGRAMLAMA VE YAPAY SİNİR AĞLARI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.2
  Özet   Tam Metin
0
Abdul Majeed QARIZADA, Yusuf SÜMER
3- MEKANİK ANKRAJ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK I KİRİŞLERİN DOĞRUSAL OLMAYAN SONLU ELEMAN ANALİZİ

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.1
  Özet   Tam Metin
0
Zeki ÖZCAN, Ömer SEMİZ
4- YAPISAL HASARLARIN YAPI DİNAMİK PARAMETRELER İLE BELİRLENMESİ

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.3
  Özet   Tam Metin
0