Year:2021   Issue: 15   Area: TEXTILE SCIENCE ENGINEERING  

0
Ahmet ÖZBEK, Oğuzhan PEKİNALP
ROBOTS AND APPAREL MANUFACTURING
 
Aim: The main purpose of this manuscript is to examine the robot technologies developed or under development for use in apparel production. Then, based on the identified related robotic technologies, it is aimed to inform the apparel clothing companies about the latest status of robot technologies and to provide information about the identified shortcomings to the people or institutions interested in this field, leading to new studies. Method: Within the scope of the manuscript, the literature on the subject was searched. Results: As a result of the literature review, robotics developed or under development to perform fabric laying (PR2 robot, Gripper and Picking Pad), sewing (Kuka LWR 4 and Robotic Arm), ironing (Baxter and Humanoid robot TEO) and packaging (Robot Motoman SDA10D) technologies have been identified. However, no robot technology has been found for cutting and quality control processes. Conclusion: Although many robotic systems have been developed for use in the apparel production, it has been understood that new R&D studies are needed in this area in order for the production to be fully robotized.

Keywords: Apparel, Robot, Fabric Spreading, Fabric Cutting, Sewing, Ironing

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.6

ROBOTLAR VE HAZIR GİYİM ÜRETİMİ
 
Amaç: bu çalışmanın temel amacı hazır giyim üretiminde kullanılmak üzere geliştirilen veya geliştirme aşamasında bulunan robot teknolojilerini tespit etmektir. Daha sonra tespit edilen ilgili robotik teknolojilerden yola çıkarak, bir yandan hazır giyim işletmelerine robot teknolojilerinin son durumu hakkında bilgi vermek diğer yandan bu alana ilgisi olan kişi veya kurumlara belirlenen eksiklikler hakkında bilgi sunarak yeni çalışmaların yapılmasına yol açmak amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında ilgili literatür taranmıştır. Bulgular: Literatür taraması sonucunda, kumaş serimi (PR2 robot, Gripper ve Picking Pad), dikiş (Kuka LWR 4 ve Robotik Kol), ütüleme (Baxter ve İnsansı robot TEO) ve paketleme (Robot Motoman SDA10D) işlemlerini gerçekleştirmek için geliştirilen ve/ya geliştirme aşamasında olan robotik teknolojiler tespit edilmiştir. Fakat kesim ve kalite kontrol işlemleri için herhangi bir robot teknolojiye rastlanılmamıştır. Sonuç: hazır giyim üretiminde kullanılmak amacıyla her ne kadar bazı robotik sistemler geliştirilmiş olsa da hala üretiminin tamamen robotlaşabilmesi için bu alanda yeni Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç bulunmakta olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Robot, Kumaş Serim, Kumaş Kesimi, Dikiş, Ütüleme

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.6

Tam Metin