Year:2021   Issue: 15   Area: MECHANICAL ENGINEERING  

0
Senai YALÇINKAYA, Kenan KOÇYİĞİT
PROTECTION OF ALUMINUM 6061 USED IN WATER VEHICLES FROM FLOUR FROM SALT CORROSION BY COATING
 
Aim: Every country in the world develops defense strategies in order to protect their borders and to be cautious against attacks from outside, according to their geographical locations. They use underwater and surface vehicles to meet the defense needs of countries that have coasts on seas or oceans. These vehicles need to be light in order to have low fuel consumption and high mobility. Method: Aluminum and aluminum alloy materials are generally used in these vehicles in order to meet these requirements and also to have high strength. In these vehicles, which are in motion in water, corrosion and abrasions occur on the surfaces due to high pressure and friction. Coating methods are applied to minimize these corrosions and abrasions. The selection of aluminum to be applied to these coating methods and the heat treatments to be applied to aluminum materials before coating will be evaluated. In this study, by giving examples of coating types, studies will be carried out on how much the formation of corrosion on aluminum surfaces reduces or prevents. Salt fog test will be applied in order to determine the decrease in the amount of corrosion formation. Salt fog testing will be performed in accordance with the MIL-STD-810G standard. Samples will be prepared for the studies to be carried out on the aluminum 6061 alloys. These samples will be aged by T6 heat treatment. After the aging process, for anodized coating types such as type 1 class 3, type 2 class 1 type 2 class 2 type 3 class 1 type 3 class 2 from anodic anodized coating types, each sample will be in the salt cabinet for 50 hours each turn to see the difference clearly. will be subjected to the fog test. After every 50 hours, the sample will be left to dry for 50 hours. After 50 hours of drying time, these samples, which were subjected to salt fog test, will be compared with each other before the test under normal conditions and after drying after the test.Results: In this study, it has been tried to determine how the aluminum 6061 alloy, which is one of the most preferred materials for underwater and above-water vehicles, behaves against corrosion after T6 heat treatment and the coating types that should be applied in order to maximize its resistance against this corrosion. Conclusion: When the images taken from the optical microscope were compared, it was observed that the type 3 class 1 type was more durable than the other coating types.

Keywords: Corrosion, Aluminum 6061, Anodized Coating, Salt Fog Test, Surface Protection, Strength

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.2

SU ARAÇLARINDA KULLANILAN ALUMİNYUM 6061 MALZEMESİNİN KAPLAMA İLE TUZ KOROZYONDANUNDAN KORUNMASI
 
Amaç: Dünya üzerinde her ülke coğrafi konumlarına göre ülke sınırlarını korumak ve dışarıdan gelecek saldırılara karşı tedbirli olmak için savunma stratejileri geliştirmektedirler. Deniz ya da okyanuslara kıyısı olan ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşılamak için sualtı ve su üstü araçlar kullanırlar. Bu araçların yakıt sarfiyatının az, hareket kabiliyetinin yüksek olması için hafif olmaları gerekir. Yöntem: Bu gereksinimleri karşılayacak aynı zamanda dayanımları yüksek olmaları için bu araçlarda genellikle Alüminyum ve alüminyum alaşımlı malzemeler kullanılmaktadır. Su içerisinde hareket halinde bulunan bu araçlarda yüksek basınç ve sürtünme nedeni ile yüzeylerde korozyon ve aşınmalar meydana gelmektedir. Oluşan bu korozyon ve aşınmaları en aza indirmek için kaplama yöntemleri uygulanmaktadır. Bu kaplama yöntemleri uygulanacak alüminyum seçimi ve kaplama öncesi alüminyum malzemelere uygulanacak ısıl işlemleri değerlendirilecektir. Bu çalışmamızda kaplama çeşitlerinden örnekler vererek alüminyum yüzeyler üzerinde korozyonun oluşmasının ne derecede azalttığının ya da engellediğinin üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Korozyon oluşum miktarının azalmasını tespit edebilmek için tuz sisi testi uygulanacaktır. Tuz sisi testi MIL-STD-810G standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Alüminyum 6061 alaşımı üzerinde yapılacak olan çalışmalar için numuneler hazırlanacaktır. Bu numuneler T6 ısıl işlemi ile yaşlandırılacaktır. Yaşlandırma işleminin ardından anodik eloksal kaplama çeşitlerinden tip 1 sınıf 3, tip 2 sınıf 1 tip 2 sınıf 2 tip 3 sınıf 1 tip 3 sınıf 2 gibi eloksal kaplama türleri için her numune tuz kabini içerisinde her tur 50 saat olacak şekilde farkı net şekilde görebilmek üzere tuz sisi testine maruz bırakılacaktır. Her 50 saatin ardından 50 saat süreyle numuneler kurumaya bırakılacaktır. 50 saat kuruma süresinin ardından tuz sisi testi uygulanan bu numuneler test öncesinde normal şartlar altındaki ortam koşullarındaki halleriyle ve test sonrasında kuruma işleminin ardından birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Bulgular: Bu çalışmada su altında ve üstünde kullanılan araçlarda en çok tercih edilen malzemelerden alüminyum 6061 alaşımını T6 ısıl işlemi sonrasında korozyona karşı nasıl bir davranış sergilediği ve bu korozyon karşısında dayanımının en yüksek seviyeye çıkarılması için uygulanması gereken kaplama çeşitleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç: Optik mikroskoptan alınan görüntüler karşılaştırıldığı zaman tip 3 sınıf 1 türünün diğer kaplama türlerine oranla daha dayanıklı olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Aluminyum 6061, Eloksal Kaplama, Tuz Sisi Testi, Yüzey Koruması, Dayanım

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.2

Tam Metin