Year:2021   Issue: 15   Area: MECHANICAL ENGINEERING  

0
Murat Ramazan İLTAR , Mehmet ÖZDEMİR, Semra BAYHUN, Ayhan ONAT
INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND CAUSES IN THE AERIAL WORK PLATFORM FOR OCCUPATIONAL SAFETY SPECIALISTS AND OPERATORS
 
Aim: This study is aimed to reveal its cause and the accidents on the aerial work platform that are occured, in line with the survey questions answered by operators using the aerial work platform and occupational safety specialist. Method: Its causes and the accidents on the aerial work platform, are explained by using Pearson correlation analysis, Mann-Whitney U test and considering the opinions of occupational safety specialists and operators Results: In this study, it is appeared that the falling down from height reveals psychological problems in the ongoing process, although fatal cases do not occur in consequence of the falling down from height, which is one of the most common accidents on the aerial work platform. It is found that 80% of work accidents are caused by falling from height due to inexperience and lack of education. 70% of electrical shock occupational accidents are caused by inexperience and lack of education. Near misses are caused by mechanical problems in the devices as well as carelessness. Conclusion: The presence of experienced people who use the aerial work platform will prevent work accidents. According to both occupational safety specialists and operators, work accidents caused by the falling down from height are caused by both lack of education- experience and mechanical problems.

Keywords: Work Accidents, Near-Miss Event, Spearman Correlation Analysis, Mann-Whitney U Test

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.5

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE OPERATÖRLER AÇISINDAN YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMUNDAKİ İŞ KAZALARI VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, iş güvenliği uzmanlarına ve yükseltilebilen seyyar iş platformunu kullanan operatörlere yöneltilen anket sorularının cevapları doğrultusunda yükseltilebilen seyyar iş platformunda yaşanan kazaların ve nedenlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Yöntem: İş güvenliği uzmanlarının ve operatörlerin görüşleri dikkate alınarak yükseltilebilen seyyar iş platformundaki iş kazalarının ve nedenlerinin Pearson korelasyon analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılarak açıklanmaktadır. Bulgular: Çalışma sonucunda YSİP’da en çok görülen iş kazalarından biri olan yüksekten düşme sonucunda ölümcül vakalar görülmese de devam eden süreçte bu kazanın psikolojik sorunlara sebep olduğu görülmektedir. Yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarına %80 oranında tecrübesizlik ve eğitimsizliğin sebep olduğu bulunmaktadır. Elektrik çarpması kaynaklı iş kazalarına ise %70 tecrübesizlik ve eğitimsizlik sebep olmaktadır. Ramak kalma olaylarının yaşanmasına dikkatsizliğin yanında cihazlardaki mekanik sorunlar neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Ramak Kalma Olayı, Spearman Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U Testi

Doi:10.17366/uhmfd.2021.15.5

Tam Metin