Yıl:2022   Sayı: 16   Alan: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

0
Esra DOBRUCALI , İsmail Hakkı DEMİR
İNŞAAT PROJE SÜRESİNİN YAPAY ZEKA İLE BELİRLENMESİ
 
Amaç: Endüstri 4.0 ile pek çok endüstride olduğu gibi inşaat endüstrisinde de dijitalleşme dönemi başlamıştır. İnşaat projelerinde yaşanan ve proje riskini arttıran problemlerin çözümünde geleneksel yöntemlerin yerine yapay zeka tekniklerinin veya algoritmalarının kullanılması çalışmaları son yıllarda artış göstermiştir. Yapılan bu çalışmalar, yapay zeka tekniklerinin veya algoritmalarının inşaat projelerindeki problemlerin çözümünde başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu çalışma, yapay zeka tekniklerinin inşaat proje süresi üzerindeki uygulamalarını araştırmayı ve Gen İfadeli Programlama yönteminin inşaat proje sürenin tahmininde kullanımını göstermeyi amaçlamıştır. Yöntem: Çalışmada, 2011-2016 yılları inşa edilen (60 adet eğitim 11 adet test verisi olmak üzere) 71 yapım projesine ait kat sayısı, kat alanı ve toplam inşaat alanı değişkenleri kullanılarak proje süresinin tahmin edilmesi için Gen İfadeli Programlanma (GEP) tekniği ile analizler yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada, proje süresi belirleme kat sayısı (R2) eğitim verileri için 0.78, test verileri için 0.72 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, oluşturulan algoritmanın kısıtlı veri ile inşaat süresini tahmin etme yeteneğinin kısmen yeterli performans sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Gen İfadeli Programlama, İnşaat Proje Süresi, Yapay Zeka

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.4

DETERMINATION OF CONSTRUCTION PROJECT DURATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 
Aim: With Industry 4.0, the period of digitalization has begun in the construction industry, as in many other industries. The use of artificial intelligence techniques or algorithms instead of traditional methods to solve the problems experienced in construction projects and increase the risk of the project has increased in recent years. These studies have shown that artificial intelligence techniques or algorithms give successful results in solving problems in construction projects. This study investigates the applications of artificial intelligence techniques on construction project duration and demonstrates the use of the Gene Expression Programming method in estimating construction project duration. Method: In this study, analyzes were made with Gene Expression Programming (GEP) technique to estimate the project duration by using the variables of the number of floors, floor area and total construction area of 71 construction projects (60 training and 11 test data) built between 2011-2016. Results: The determination coefficient (R2) for this study was calculated as 0.78 for the training set and as 0.72 for the testing set. Conclusion: In this study, it has been seen that the ability of the created algorithm to estimate the construction time with limited data provides partially acceptable performance.

Keywords: Genetic Algorithm, Gene Expression Programming, Construction Project Duration, Artificial Intelligence

Doi:10.17366/uhmfd.2022.16.4

Tam Metin